این چیز خیلی بزرگ است، ما مجبور شدیم در اتاق دیگری ضبط کنیم! با پخش زنده در فیس بوک در 4 ماه مه، ما یک مورد یک بار در زندگی را افتتاح کردیم: Mattel's Origins Eternia. فکر می کنید ما معمولاً ،انه رفتار می کنیم، صبر کنید تا هیچ ویرایشی، دوربین های متعدد و تفسیر زنده از طرف همه طرفداران وجود نداشته باشد. جنون فراوان است، اترنیا در انتظار است.

از نمایش حمایت کنید: http://patreon.com/toypowerpodcast

برای اطلاعات حریم خصوصی به omnystudio.com/listener مراجعه کنید.

منبع: https://omny.fm/s،ws/toy-power/350-live-biggest-unboxing-ever