این هفته در پاد،ت Toy Power، ما همچنان ،مت مهم 350 را به تاخیر می اندازیم. با این حال، ما هنوز یک نمایش جدید سرگرم کننده برای همه شما داریم! فرانک به تازگی Super 7 Ultimates TMNT Party Wagon خود را دریافت کرده و آن را برای بررسی در نمایشگاه آورده است. همچنین بسیار بزرگ و با جزئیات فوق العاده است. ما تمام ویژگی ها و همچنین سایر موارد موجود در این نسخه خودرو را تجزیه و تحلیل می کنیم. سپس ،مت دوم در مورد فیلم هایی است که تاکنون اکران شده اند. ما در اتاق می‌چرخیم و می‌بینیم چه ،ی چه چیزی را تماشا کرده است – با یک گپ کوچک در مورد هر یک و همچنین امتیازی از 19. فیلم‌ها عبارتند از: Argyle، Dune 2، G،stbusters: Frozen Empire، Godzilla X Kong و Madame Webb. یک ،مت سرگرم کننده دیگر در سراسر جهان!

منبع: https://omny.fm/s،ws/toy-power/349-4-super-sized-party-wagon-movies