این یکشنبه، 4/23 ساعت 3:00 PT در فروشگاه.

مرغ بهاری موکابه

موکاپا با وینیل زرد با اسپری های متالیک قد 7 اینچی دارد. شامل ، انجیر آب پز بچه و آفت موک می باشد. قیمت برای موکابا: 200 دلار همه علاوه بر مالیات قابل اجرا. 15 دلار حمل و نقل داخلی با تایید امضا. 80 دلار برای حمل و نقل بین المللی از طریق EMS. لطفا برای هر مشتری یکی

چکمه نرم

Soft Reboot دارای ارتفاع 7 اینچ در وینیل مشکی، صورتی فلورسنت و آبی متالیک است. قیمت برای راه اندازی مجدد نرم: 100 دلار همه علاوه بر مالیات قابل اجرا. 15 دلار حمل و نقل داخلی با تایید امضا. 80 دلار برای حمل و نقل بین المللی از طریق EMS. لطفا برای هر مشتری یکی

همه فیگورها در ژاپن ساخته شده اند و فقط برای کل،یونرهای بزرگسال!

منبع: https://paulkaiju.com/spring-chicken-mockappa-and-soft-reboot-s،p-drop-info/